FOTOGRAFEREN
ALGEMEEN

Een korte samenvatting van de belangrijkste punten.


Algemeen

  • Ik werk uitsluitend via TFP en in principe zonder contract.
  • Alle foto’s, die ik oplever, mogen vrij gebruikt worden door zowel model als de fotograaf.
  • Er rust op de foto's geen copyright en zijn niet voorzien van een watermerk.Overleg

Tevoren via mail

Nog voor het maken van een afspraak heb ik graag overleg via de mail om te zien, of we globaal op één lijn zitten. Als blijkt dat onze wensen / ideeën te ver uiteen liggen kunnen we gemakkelijk stoppen.


Vóór de shoot

Voor de shoot begint maak ik graag bij een kopje koffie of thee een kort babbeltje ter kennismaking. Met daarin ook ruimte om beider kijk op de shoot helder te krijgen: wat zijn ideeën & wensen en wat kan wel en wat niet.
Shoot

In de mood-books kunnen foto’s zijn opgenomen, die zeer expliciet zijn.

Dat betekent niet, dat een model voor een shoot met mij even ver moet gaan.


Integendeel!


Het model bepaalt te allen tijde ZELF, hoever ze wil gaan.


Die afspraken worden vóór de shoot gemaakt. En daarover zal ik ook nooit in discussie gaan. Hooguit kan ik vragen stellen om zaken 100% duidelijk te krijgen en slechts voor één uitleg vatbaar.


Mocht het model daar tijdens de shoot vanaf willen wijken -in welke richting of om welke reden dan ook- gewoon aangeven. Dat wordt de shoot even onderbroken om nieuwe afspraken te maken.


Waar nodig of mogelijk kan lingerie, een bikini of kleding worden aangehouden. Foto’s, die niet aan de afspraken voldoen worden onmiddellijk uit de camera verwijderd. Zo kunnen er ook later geen problemen ontstaan.


Als een model een begeleider wil meenemen is dat geen probleem. Liefst niet meer dan één. Bij modellen onder 18 jaar is begeleiding verplicht.
Nabewerking

Alle mislukte foto's worden verwijderd: onscherp, scheef etc.

Het model krijgt vervolgens alle foto’s in lage resolutie
Hij/zij mag daar 10-15 foto’s uitkiezen voor nabewerking
Ik bepaal de nabewerking: het is mijn stijl.
Mogelijk kies ik zelf ook aan aantal foto’s uit die ik bewerk.
Deze krijgt het model ook


Alle foto's worden dubbel geleverd:

  • in een hoge resolutie, zodat het model ze zo nodig kan afdrukken.
  • in een lagere resolutie zodat ze gemakkelijk te tonen zijn op bv. tablet of smartphone.

Foto Shoot Versie 1

In dit boekje staat het bovenstaand uitgebreider beschreven. Het is qua details nog in bewerking, dus bekijk altijd de laatste versie.

Op- en aanmerkingen zijn altijd welkom.